Fallskyddsnät

a775361d1fd47a9823a91aabf2a28a35

Fallskyddsnät skyddar både hantverkare och allmänhet

 

En positiv effekt av vårt säkerhetsarbete är att vi blivit en av de främsta entreprenörerna på säkring av byggnationer med fallskyddsnät.
Fallskyddsnät används för flera olika lösningar inom byggindustrin – såväl vid tak- och broarbeten som vid vanliga renoveringar. Syftet är att fånga upp personer och material vid fall och skydda personer som vistas nedanför arbetsområdet.

Vi levererar fallskydd till alla typer av industri- och byggprojekt och utför även intäckningar av tak.
Liksom på ställningssidan har vi valt att använda oss av en enda leverantör för fallskyddsnät – Combisafe. De har lett utvecklingen i över 30 år med sina innovativa säkerhetslösningar. Dessutom har Combisafe introducerat revolutionerande nya system och produkter i byggindustrin runtom i världen.

Komplett leverantör av säkerhetslösningar

Liksom på ställningssidan har vi valt att använda oss av en enda leverantör på säkerhetssidan. Combisafe har i över 30 år lett utvecklingen av innovativa säkerhetslösningar och introducerat revolutionerande nya system och produkter i byggindustrin runtom i världen.

Fallförhindrande system på tak

Fallförhindrande fallskyddssystem anpassade för alla moment inom byggprocessen.
Stålnät används ofta, nätlösningar är en mer flexibel variant.
Bilden: Försäkringskassan, Falun. Uppdragsgivare: Sandå Måleri

Falluppfångande för både personer och material

Fallskyddsnät som uppfångande fallskyddslösningar, dvs de fångar upp personer eller material vid fall och skyddar både arbetare och kollegor eller allmänhet som finns nedanför.