Byggnadsställningar

Inget bygge är det andra likt

Vår erfarenhet och kreativitet ställs ständigt på prov genom den stora variationen på uppdragen. Vi arbetar med byggnationer från ”vanliga” villor upp till mastodontprojekt som Globen i Stockholm.
Bilden: Bygge i Smedjebacken, uppdragsgivare: Grytnäs Projekt

Det mesta går att lösa

Vi gillar utmaningar! Låt oss ge förslag på lösning för dina udda fall, vi har erfarenhet av de mest skilda jobb. Bilden: Ludvika Kraftstation. Uppdragsgivare: AEB

Broar innebär vatten och trafik

Brobyggnationer och -reparationer ställer ibland speciella krav då ställning ska byggas i strömmande vatten, eller som hängställning på brons utsida. Vid reparation förekommer ibland trafik både på och under bron samtidigt som arbetet pågår.
Bilden ställning för reparation av kantbalk på bro i Sälen. Uppdragsgivare: BESAB

Byggnadsställningar – en säker arbetsmiljö

 

En byggnadsställning är inte bara en ställning mot en byggnad, en bro eller vad det månne vara.
Ställningen ska vara en ändamålsenlig och säker arbetsmiljö oavsett projekt. Det ställer krav på noggrannhet och monteringskunnande, men också på förmågan att tänka utanför ramarna för att – baserad på lång erfarenhet – skapa den mest optimala lösningen i varje enskilt fall.
Vi har stora resurser och hög kompetens inom ställningsentreprenader och säkerhet, och har genom åren gjort oss kända för att kunna lösa de mest skiftande behov.

Layher, vårt val sedan många år

 

Vi har sedan många år valt att arbeta med en enda leverantör på ställningssidan, av säkerhets- och funktionsskäl. Den leverantör vi valt är Layher, som lever upp till våra kvalitets- och säkerhetskrav samt bedriver högklassig produktutveckling.
Sedan 1945 är namnet Layher synonymt med säkra och högkvalitativa ställningssystem. Företaget finns världen över och har stor erfarenhet inom området. Man ligger långt framme inom produktutveckling, och har ett säkerhetstänkande att lita på. Produkterna har testats och godkänts av bygg- och arbetsmiljömyndigheter världen över, så också i Sverige. Produkter med en hög grad av precision och väldigt lång livslängd. Layher är certifierade enligt ISO 9001-2015.

projekt (53)

Industriarbeten med minimala driftsstörningar

Vid såväl om- och tillbyggnader som reparationer vid industriföretag eftersträvar man så liten störning som möjligt för den ordinarie verksamheten. Detta ställer i sin tur speciella krav på oss.
Bilden: ombyggnad vid SSAB, Borlänge. Uppdragsgivare: Fagersta Industrier AB

Hängställning när omständigheterna kräver

Förhållandena på platsen påverkar valet av ställningslösning. T ex vid broarbeten är det oftast en enklare och billigare lösning att använda hängställning.
Bilden: Hängställning för reparation av sprickor i fundament, Malung. Uppdragsgivare: PEAB

Rullställning – ett rörligt alternativ

Vid t ex renoveringsarbeten och målningsarbeten kan en mindre, flyttbar ställningskonstruktion vara den bästa lösningen.
Bilden: Rullställning för renoveringsarbete hos ABB. Uppdragsgivare: Skanska